Lõppenud projektid

Projekt:
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine

 

 

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti  "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine" 5 572, 12 eurot.

Projekti eesmärk on  tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv sisekommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ja luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev,  meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti tulemusel koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi, koosolekuid ja ümarlaudu – projekti tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse tagasiside kogumise abil   süsteemi toimivust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse  jätkumine peale projekti lõppu sellega, et muudetakse see pidevaks tegevuseks.

Projekti kestvus 01.04.2013 - 31.03.2014

PROJEKTI TEGEVUSED

Projekti  „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine“ raames
viidi läbi küsitlus projekti „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine“ raames viidi Tapa valla elanike seas läbi tänavaküsitlus, MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugi- keskuse teadlikkuse ja üldise suhtumise osas vabatahtlikusse töösse.

 

 Projekt "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine"

  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti  "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine"  kogusummas 7  936, 30 eurot.

 

Projekti eesmärk on  tõsta MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse juhtimis- ja arengusuutlikkust. Projekti tulemusel kasvavad ühenduse juhtide oskused  meeskonnatöö korraldamisel ning uuendatud arengukava on pikaajalise tegevuse aluseks. Projekti käigus kaasatakse ühenduse liikmed ja vabatahtlikud  ning kõik huvigrupid, kellele on ühingu tegevuse tulemused olulised – kohalikud omavalitsused, piirkonnas lastega peredele teenuseid osutavad ühendused ja teenuste tarbijad e. kasusaajad. Projekti käigus toimub arengukava uuendamise protsess, juhtimisprintsiipide kirjeldamine ja korraldamine ning tulemuslikkuse hindamise indikaatorite väljatöötamine ning süsteemi loomine.

 

Projekti kestvus 01.03-31.12.2013

 

PROJEKTI TEGEVUSTEST

08-09.august 2013 toimusid MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse esimesed suvepäevad.

 

08-09.august 2013 toimusid Kadrina vallas Õnnela Külalistemajas meie MTÜ esimesed suvepäevad.  Suvepäevadel osalesid MTÜ liikmed, vabatahtlikud ja meie koostöö- partnerid.

Ürituse raames toimus koolitus „ Praktiline võrgustikutöö“, töötoad arengukava uuendamisest ja arengukava mõjuindikaatorite koostamisel ning ajurünnakud uute projektiideede osas. Samuti toimusid toredad  ühisüritused, mis meid veel rohkem koostööle motiveerisid.


Koolitusmaterjalid on kättesaadavad siin...ja siinMTÜ juhatus tänab kõiki, kes leidsid aega meiega suvekoolis ühineda.
Osalemine projektis

 

 

 SA Dharma vabatahtlike pere tugiisikute tugivõrgustiku arendusprojekt                        

Toimumisaeg: veebruar 2011-märts 2012 vaata kogu projekti sisu:http://www.dharma.ee/?pid=483&lang=2 

Antud projektis tegevuste kasu organisatsioonile:

1. Koostöö omavalitsustega ja arengukava koostamine
- lapsevanemate gruppide tugiisikuteenuse tagasiside ja edasised koostöösoovide väljaselgitamine jätkuprojektisSuurenda
2. Koolitused MTÜ tegevusvõimekuse tõstmiseks
-koduleht kui kommunikatsioonikanal
-arengukava koostamise koolitus
-koolitus Kuidas koos liikmete ja partneritega vabaühendusi elujõulisena hoida ja tugevamaks muuta
3. Üritused
-tugiisikute 2 päevane motivatsiooniüritus Kloogarannas
-konverents SA Dharma 10 aastat heategevusmaastikul
4.Tugiisikute Tugikeskuse ühenduste ja Dharma suhet juriidiline korrastamine

 

  Projekt Tugiisiku baaskoolitus2010- 2011, 2012 SA Dharma partnerina

  • tugiisikute koolitusel osalejate komplekteerimine
  • koolituse läbinud tugiisikute praktika korraldamine Lääne-Virumaal
  • koolitatud tugiisikute tööle rakendamises osalemine

Praktikakohad: Tapa, Tamsalu, Kadrina vald ja Rakvere linn

Projekt Koostöö=Lahendused (Euroopa Sotsiaalfond (2009-.2012)

  • osalemine teenuse kirjelduse väljatöötamisel
  • projekti elluviimine
  • jätkusuutlikkuse tagaja teenuse pakkuja ja arendajana
  • vabatahtlik töö

Projektis pakuti lastevanemate tugigrupi teenust Tapa, Tamsalu, Kadrina, Väike-Maarja vallas ja Sillamäe linnas. Samuti töötasid eneseabigrupid. Loe lisaks Tapa Valla ajalehest artiklit "Koostöö=Lahendused" või laadi alla artikkel Koostöö=Lahendused.


Tehtud projektid

2007-2008.a. välisvabatahtlike rakendamine, suhete loomine, eesti keele õpetamine.  Koostöös Diakoonia Aasta Eestis korraldati Jänedal 2 suve töö-ja puhkelaagrit, kuhu oli kaasatud ka kohalikke noori.  Algatati aktsioon Tapa Laste-ja Noortekodu lastele Igale lastekodu lapsele jalgratas. Raha koguti kontsertide ja annetustega 2 aastat. Osteti 15 jalgratast.
  • Osalemine sisulise töö läbiviijana projektis TugiisikuteTugivõrk-Vabaühenduste Fond (2008-2010)
  • Hoolida-õigus või kohustus? KÜSK (2008-2010)
  • koostööleping Swedbank AS-ga, teenus Swedbanki klientidele majanduslike kohustustega toimetulekul,( 2010.a.)