Elu on tuksis

Kaotasid töö? Pereelu on tuksis. Alkohol ajab mõtteid eemale. Oled kaotanud enda mina?

Veel ei ole kõik kadunud! Anna endast teada. Kaks pead on kaks pead! Tugiisik ei pruugi teada, mis võib olla parim lahendus, aga ühiselt hoiame ära probleemide kuhjumist.

Pere rääkis oma murest tuttavale, kes osutus heaks kodanikuks ja soovitas tugiisikut. Koostöös sotsiaalnõunikuga sai perekond endale tugiisiku. Kõigepealt sai pere toiduabi, isa juhatati tööturuametisse ning vormistati töötuks. Isal õnnestus osaleda kursustel, mistõttu leidis töökoha. Ema ühines vanemate tugigrupiga, kus sai koolitust ja koos lastega osaleti üritustel. Perekonna rahu, mõistlik meel ja suheted taastusid. Tugiisikuteenus on koostöö.

probleemide kujumine 

Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.