Ema ja poeg

Su laps on hädas, ei taha enam kooli minna? Sa oled mures ja üksi oma muredega?

 

Sa tahad, et laps oleks jälle koolis, siis tuleme sulle appi! Pöördu otse meie tugiisiku poole või KOV sotsiaaltöötaja poole.

Meie poole pöördus abipalvega ema, kes kasvatas üksi lapsi. Pere poiss oli väga koolivaenulik. Vestluses koos tugiisikuga selgus, et poiss on väsinud pere nooremate laste hoidmisest ja oli lihtsalt unine hommikuti. Kuna peres suheldi omavahel väga vähe, aitas meie tugiisik pere nõustada ja jõuda probleemi lahenduseni. Tugiisik aitas emal pöörduda abi saamiseks ka KOV-e, mida ema ei pidanud oluliseks. Poisile leiti vaba aja võimalus ja ta sai puhata laagris. Pere sai senisest enam toetust KOV-e poolt. Poisil taastus soov koolis õppida. Nii leiti perele sobiv lahendus ühises koostöös.

Poisil taastus soov koolis õppida


Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.