Kelle poole pöörduda

Kas sa tead kelle poole pöörduda ja kuidas seda teha?

Räägi nagu seinaga! Üks räägib aiast, teine aiaaugust! Kui sa vahel tunned ära ja koged möödarääkimist või ei tea, millise ametniku poole oma probleemiga pöörduda, siis jaga meiega oma muret ja me aitame sind. Jagatud mure on pool mure!

Vastsündinud last oli vaja viia arsti juurde, aga lapse emal ei olnud mitte kellegi poole pöörduda. Endal transpordivõimalus puudus ja vahendid nappis selleks. Ametnik ei olnud mingil põhjusel jõudnud asjasse süveneda, et probleemile pakkuda lahendust. Koostöös tugiisikuga leiti kiiresti lahendus sotsiaaltranspordi näol. Küsija suu pihta ei lööda!

kelle poole pöörduda


Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.