Mõnus seltskond

Mõnus seltskond!

 

Tugigrupid lapsevanemale.

Grupitöö toimub projekti Koostöö= Lahendused raames. Grupis on 8-12 inimest ja need on suletud grupid. Grupp tegutseb 5 kuu vältel, iga kuu 2 koolitust ja 1 üritus, samuti grupijuhi nõustamine.

Sul on toimetulekuraskused, suhelda on keeruline, infot ei oska otsida, oled kodus üksi või lastega või oled kaotanud töö, koolitusteks ei jätku raha, aga tugiisikut ei taha. Siis liitu grupitööga, toetame sind 5 kuud (august-detsember), et oskaksid oma eluga positiivselt edasi liikuda. Kui sind ei ole enda jaoks, ei ole ka teiste jaoks. Selles aitab sind koolitatud grupijuht. Kui aga tunned, et oled päris asjalik, saad liituda eneseabigrupiga.

Oleme avanud gruppe Tapa vallas, Tamsalu vallas, Kadrina vallas ja Väike-Maarja vallas.

tugigrupid lapsevanematele


Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.