Palgapäevast palgapäevani

Kas palgapäevast palgapäevani või sms laen?

 

Pere eelarve koostamine on tõsine ettevõtmine ja töö, mis nõuab täpsust ja distsipliini. Kuidas toime tulla olukorras, kui iga päev toidu hinnad kallinevad?

Suur osa inimestest ei oma sääste ja elavad palgast palgapäevani. Kuid alati võib tulla ettenägematuid kulusid. Hea on kui pangaarvel on sääste, millega saate kriisiolukorras arvestada, et rahuldada pereliikmete esmavaajdused. Aga mida teha siis, kui säästud on sulanud ja pole enam kedagi, kellelt võiks abi küsida? Küsi abi meie tugiisiku kaudu. Ära häbene! Kiirlaenud ei ole lahendus, vaid õnnetus, mis hüüab tulles.

 

Noor üksikema kasvatas enda ja venna last. Vend käis tööl ja toetas rahaliselt oma last, kuid tööandja viivitas palga maksmisega. Pere jäi ilma toiduta. Noor ema pöördus vabatahtliku tugiisiku poole ja KOV-st eraldati vältimatut abi, nii raha kui toiduabi. Noor ema polnud sellest teenusest teadlik. Paljud inimesed ei ole sellest teenusest kuulnudki, aga tugiisik andis infot ja suunas abivajajat lahenduseni.

toiduabi 

Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.