Parim sõber

Sinu parim sõber!


Vabatahtlik tugiisik kinnipeetavale ja vanglast vabanenule.

Kui sa oled vanglas, on ka sinu pere "vanglas". Kui sa vabaned, siis see on uus olukord. Uue eluga võib olla raske kohaneda. Abiks vaid sotsiaaltöötaja vanglas ja vabaduses kriminaalhooldaja.

Toetame ja nõustame sind, et sina ja su pere tuleks toime uue olukorraga. Püüame koos jätkata või leida tööd, mis parandab su toimetulekut. Äkki on sul pooleli jäänud haridustee või sa tahad omandada uue elukutse? Meie siiras soov on, et sa jääksid alati vabadusse. Sinu abistamisel nõustab meid ka
Eesti Kirikute Nõukogu ja Balti Kriminaalprevantatsiooni Instituut. See on vabatahtliku tugiisikuteenus.

kohanemine vanglast vabanemisel


Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.