Rõõmus kingitus

Milline rõõmus kingitus!

 

Kingitusi tehakse isiklike tähtpäevade puhul, ärielus, pühade puhul. Aga meie koostame pakke toimetulekuraskustes lastega peredele.

Raha napib, lapsed lähevad kooli, vaja igausugust pudi-padi ja muud vajalikku. Ega jõuludki kaugel ole, aga kui me teame su perevajadusi, saame kokku just sinule sobiva perepaki, mis jõuab otse kätte tänu headele koostööpartneritele SA Dharma ja teistele annetajatele. Teeme vabatahtlikku tugiisikutööd.

Lisaks lugemist: "Tugikeskus ja Dharma toetasid peresid" artikkel Delfi portaalis.

pakid toimetulekuraskustes lastega peredele


Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.