Tugiisikust

Kes on tugiisik?

Tugiisikud on erilised, tavalised inimesed, kes eelkõige tulevad toime enda elu korraldamisega ja on valmis oma kogemusi ning oskusi jagama nendega, kes seda vajavad. Tugiisik on kuulaja ja nõuandja.  Ta võib esitada oma arvamuse, kuid ei saa nõuda, et abisaaja oleks sama meelt. Tugiisiku ülesanne on paljunõudev. See eeldab taktitunnet ja paindlikkust.

Kuigi iseennast kasutatakse töövahendina, jääb tugiisik tahaplaanile. Kuigi tugiisik annab teavet, ei ole ta õpetaja. Kuigi ta toetab, ei või ta aga määrata. Tugiisik ei või teha otsuseid teise eest, tema ülesanne on luua õhkkond, kus teisel on kergem teha ise oma otsuseid. valguses.
Tugiisik ei ole tegutsedes ametiisik vaid eelkõige kaasinimene, kes kaasatakse kriisisituatsioonis abivajajat jõustama. Tugiisiku peamiseks ülesandeks on erinevaid probleemsituatsioone lahendades aktiivselt nõustada abi vajavat peret/last ja juhtida abivajajat kasutama spetsialistide abi ja teavet.

Tugiisik saab aidata, kui....

sa emana ei tea, mida teha

oled hädas oma tulude-kulude planeerimisel

ei tea kellelt abi paluda

vajad materiaalset abi

 

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse tugiisikud on läbinud SA Dharma tugiisikukoolituse ja omavad praktilist tugiisikutöö kogemust.

 

Viimased uudised 05. märts - Terviseameti soovitused seoses viiruse COVID-19 kohta

Kõige õigema ja ajakohasema info koroonaviiruse COVID-19 kohta leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus


Praktilistes küsimustes annavad nõu Terviseameti maakondlikud üksused, kellega võib küsimuste korral ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

 


Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_0.pdf

 

Kuidas pesta käsi on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

 

 „Soovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga“:leitav allolevate linkide all:

 

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_rus.pdf