Alates 01.08.2016 alustasime erihoolekandeteenuste pakkumist
senta.malva 27. august 2016
Alates 01.08.2016 alustasime erihoolekandeteenuste pakkumist - toetatud elamine ja igapäevaelu toetamise teenus

Mis on erihoolekandeteenused?
Erihoolekandeteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuste juhendamine. Inimene peaks ise maksimaalselt panustama oma igapäevaelu tegevustesse ning teda

juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi. 


Kellel on õigus erihoolekandeteenuseid saada? 

Erihoolekandeteenused on mõeldud raske ja pikaajalise psüühikahäirega inimesele. Psüühikahäire all peetakse silmas nii vaimset alaarengut kui ka vaimuhaigust. Erihoolekandeteenused ei ole mõeldud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga inimesele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud psüühikahäiret, ega inimesele, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena.Toetatud elamise teenus

Teenuse eesmärk: tagada teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek elades tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas.


Tegevused:

 • koostame koos teenuse saajaga ja olemasolu korral koos teenuse saaja seadusliku esindajaga teenuse saaja tegevusplaani;
 • juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine jne);
 • juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
 • juhendame inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel;
 • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel (sealhulgas posti- ja finantsteenused);
 • abistame inimest ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimises ja kokkulepete täitmises (kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut);
 • õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
 • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
 • toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi;
 • teeme koostööd tugivõrgustikuga;
 • arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi;
 • kaasame ühisüritustel osalema;
 • loome võimalused inimesele tema võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutamiseks;
 • valmistame inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendame ja abistame teda elamispinna hankimisel;
 • viime läbi iganädalaselt toetatud elamise teenuse korteri koosolekuid;
 • korraldame üks kord aastas toetatud elamise teenuse saajatele üldkoosoleku.

Teenus ei sisalda:

 • hooldamist, järelvalvet;
 • toitlustamist;
 • transporditeenust;
 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamist.

Teenust osutame kliendi kodus.

 

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda järgmiste asutuste poole:

 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostanud asutus;
 • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja;
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, kus toetatud elamise teenuse kohta jagab infot teenuste juht, tel. 55980670 või e-post: tapa.vabatahtlik@gmail.com


Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse eesmärk:

Tavapärases keskkonnas elava inimese toimetuleku toetamine, ühisüritustesse ja huviringidesse kaasamine ja samalaadseid probleeme kogenud inimestele omavahelise suhtlemise võimaldamine päevakeskuses.

Tegevused:

 • õpetame isiklike ja igapäevaelu oskustega toimetulekut;
 • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
 • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
 • toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi;
 • teeme koostööd tugivõrgustikuga;
 • arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi;
 • korraldame ühisüritusi ja kaasame nendel osalema;
 • kaasame töösarnasesse tegevusse.

Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine kui ka rühmatööd.


Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koostanud asutuse poole;
  • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole;
  • Sotsiaalkindlustusamet
  • MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, kus toetatud elamise teenuse kohta jagab infot teenuste juht, tel. 55980670 või e-post: tapa.vabatahtlik@gmail.com
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: