Keele- ja enesearengukohvikute läbiviimineTapa vallas
senta.malva 6. detsember 2018


Integratsiooni Sihtasutus koordineerib üle Eesti hõlmavat projekti  „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“ ja „Eesti keele õppehoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes“. Lääne-Virumaal on sellega seoses Integratsiooni SA koostööpartneriks MTÜ Virumaa Tugiteenused.

 Projekti põhieesmärk - keele- ja enesearengukohvikute kaudu kaasata eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikke kogukonna ellu, parandada nende eesti keele kõnelemise oskust ja selle kaudu ka nende tööhõivet.

 Keele- ja enesearengukohvikud toimusid Tapal ja Tamsalus veebruarist kuni novembrini sel aastal.

Tapa grupp alustas Tapa Noortekeskuses 12.02.2018, veebipõhiselt oli 16 registreerunut, neist lõpetas jaanipäeva paiku 11. Tamsalu grupp alustas 04.09.2018 Tamsalu Gümnaasiumi ruumides 17 huvilisega ja selle lõpetas samuti 11 inimest. Programm nägi ette läbida 50 akadeemilist tundi eesti keele õpet ning selle läbinud said ka vastavad tunnistused.

 Keelekohvikutes käsitleti erinevaid igapäevaelu hõlmavaid teemasid nagu perekond, kodu, muusika, sport, Eesti sümboolika, traditsioonid, rahvustoidud, aastaajad ja muud aktuaalsed teemad. Kasutati erinevaid õppevorme, eelkõige interaktiivset õpet, sealhulgas erinevaid  liikumismänge, dialoogi, puslesid, ajurünnakuid, vestlusringe jne. Külastati valla erinevaid ettevõtteid, kus praktiseeriti õpitud sõnavara ja tutvuti ka töövõimalustega.

 Põhilised projektiga püstitatud eesmärgid saavutati, läbi hanke valmistati ette ja viidi läbi eesti keele kohvikuid ja enesearengukohvikuid eesti keelt väheoskavatele püsielanikele, aga ka uussisserändajatele. Tagasiside osalejatelt oli väga positiivne. Kõigi kooskäinute ühine soov oli eesti keele õppega jätkata. Kui algselt oli raske gruppi kokku saada, siis nüüd võib öelda, et selline eesti keele õppevorm oli sobiv ja huvipakkuv kõigile osalenutele. Kõigi õppurite eesti keele kõnelemisoskus paranes, arenes ka nende tööhõive- ja ühiskondliku tegevusväli, laienes silmaring, lisaks paranes ka motivatsioon elukestvaks õppeks. Kahju, et kursuste kestus jäi liiga lühikeseks, sest keeleõpe on pikk ja süsteemne protsess, aga alustuseks oli ka selline võimalus hea, millest kinni haarata.

Integratsiooni Sihtasutuse poolt tehtud korduvad järelevalvereidid-külastused Tamsalu ja Tapa kohvikutesse andsid hea ülevaate meie tegemistest, sellega jäädi väga rahule.  

Tänud kõigile, kes andsid panuse keele- ja enesearengukohvikute kordaminekuks – eelkõigi tublidele osalenutele Tapal ja Tamsalus, väga professionaalsele õpetaja Viktoria Betśevile, Pille Õun´ale,  Ene Augasmägi´le, Anu Jonuks´ile, Indrek Jurtśenkule ja lisaks Tapa Noortekeskusele ja Tamsalu Gümnaasiumile mugavate ruumide eest!Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: