KÜSK toetas MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti
senta.malva 1. oktoober 2015Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab projekti „Lääne-Virumaa tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondadeüleseks“ summas 14 228,90 eurot


Projekt vältab 1,5 aastat (september 2015 kuni detsember 2016)

Projekti eesmärk on arendada edasi juba toimivat MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse pere tugiiskute koostöövõrgustikku valdkondadeüleseks võrgustikuks Lääne-Virumaal sotsiaaltöö ja tervisedenduse korraldamisel.

Arendustegevuse käigus leitakse koostööpartnerid eelkõige maapiirkonnas: Tapa, Väike - Maarja, Viru – Nigula, Kadrina, Laekvere, Rakvere ja Ambla vallas. Koostööpartneritena kaasatakse kohalikke omavalitsusi, laste ja peredega tegelevaid kodanikuühendusi ja toetajatena kaastakse äriorganisatsioone.


MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus kasutab ära oma olemasolevat sotsiaalvaldkonna võrgustikku ja ehitab sellele tervist edendava võrgustiku, mis pakub sotsiaalvaldkonnas tuge saavatele peredele täiendava abi saamise võimaluse tervisedendamise valdkonnas. Nii nagu olemasolevas võrgustikus, jagatakse ka tervisedendamise valdkonnas piirkondades tegutsejatele teadmisi, nõustamist ja kogemuste vahetamise võimalust, koos otsitakse uusi võimalusi suurendada peredele pakutava abi tulemuslikkust.

Kaasates piirkondade laste ja peredega tegelevaid teisi ühendusi on võimalik vahetada kogemusi ning luua riskiperede integreerimiseks uusi võimalusi.

Projekti käigus viiakse igas piirkondades läbi teemaüritusi ja koolitusi.


Projektis on planeeritud kaasata kohalikke omavalitsusi ühelt poolt selleks, et pakkuda nende piirkondade riskiperedele ühte uut, nende toimetulekut toetavat tegevust ja kov-idel on parim info nende perede kohta. Teiselt poolt on enamusel kov-idel tõenäoliselt oma kogemus tervist edendavate üritustega, mida saaks kohalikul tasandil kasutada ja riskiperesid nendesse integreerida.
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: