MTÜ Virumaa Tugiteenused alustas 08.04.2019 Tapal uutes ruumides uue teenusena IGAPÄEVAELU TOETAMINE PÄEVA- JA NÄDALAHOIUTEENUSENA
senta.malva 16. aprill 2019

Igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenusena on uus erihoolekandeteenus, mida pakutakse
inimestele 2018. aasta algusest.
Mis on teenuse eesmärk ja sisu?
 Teenuse eesmärk on pakkuda inimestele toimetulekuks vajalikku teenust päeva- või
nädalahoiuteenusena võimaldades sel viisil jätkata elamist koduses keskkonnas ning samal ajal
vähendada lähedaste igapäevast hoolduskoormust, toetada lähedaste töötamist ja
ühiskonnaelus osalemist.
 Teenusel tagatakse inimesele, lisaks tavalisele igapäevaelu toetamise teenusele, abistamine
hooldus- ja hügieenitoimingutes ning eneseteenindamisel (nt riietumisel, mähkmete ja
hügieenisidemete vahetamisel pesemisel, toitmisel).
 Teenuseosutajal on kohustus tagada inimesele teenuse osutamine vastavalt tema vajadusele,
sh peab võimaldama kasutada teenust päevasel ajal vähemalt kümme tundi järjest ning olema
valmisolek osutada teenust ka ööpäevaringselt. Samas on teenuseosutajal võimalik otsustada,
kas päeva- ja nädalahoiuteenust osutatakse esmaspäevast reedeni või terve nädala ulatuses.
 Teenuse vajadusel tasub sotsiaalkindlustusamet teenusega seotud kulude eest kuni 21(öö)päeva kuus.

täpsem info teenusele saamiseks leiate siit:  https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/raske-ja-sugava-intellektihairega-taisealised-saavad-taotleda-paeva-ja-nadalahoiuteenust?fbclid=IwAR3iGrl-T8PsRSJYejmNa2_UKz1axeH38ryXWIhl6lQsRbh1B94CeXzXdkE


Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: