MTÜ Virumaa Tugiteenused alustab rehabilitatsiooniprogrammi rakendamist
senta.malva 18. aprill 2018
MTÜ Virumaa Tugiteenusedalustavad  Tööalase rehabilitatsiooniprogrammi  " HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks. " rakendamist.

 

Rehabilitatsiooniprogrammi valdkond: tööalane rehabilitatsioon (töötamise valdkond)


Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond: üle Eesti

Programmi tegevused viiakse ellu rehabilitatsiooniasutuses ning kliendi õppe- ja töökeskkonnas.


Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp: Kutseõppeasutuses viimasel kursusel õppivad puudega ja/või hariduslike erivajaduste noored (alates 16. eluaastast), kellel on tuvastatud vähenenud töövõime ja kellel võib ilmneda raskusi töökoha leidmisel. Programmis osaleb 4-6 klienti.

 

Programm sobib kliendile:

  • Puudega, osalise töövõimega noor alates 16. eluaastast, kes õpib kutsekoolis
  •  Normintellekti või kerge intellektipuudega
  • Jooksval aastal planeeritud kutsekooli lõpetamine ja tööturule siirdumine
  • Vajab täiendavat toetust tööalase rakendumise leidmiseks/tööturule sisenemiseks
  • Omab huvi/ motivatsiooni tööle asuda

 

Programm ei sobi kliendile

  • Mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega
  • Keskmisest suurema kõrvalabi vajadusega (ei ole iseseisev igapäevaelutegevustes – söömine, joomine, hügieenitoimingud, iseseisvalt ohutu liiklemine)
  • Ei valda eesti keelt
  • Emotsionaalselt ebastabiilne (on enda ja teiste suhtes agressiivne; esineb enda ja teiste suhtes kahjustavat käitumist).
  • Uimastite ja teiste sõltuvust tekitavate ainete tarvitamine (va suitsetamine).

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk: programmi lõpuks töötab klient temale sobivas töövormis avatud tööturul või kaitstud töö teenusel sobiva koormusega.


Rehabilitatsiooniprogrammi lõpuks on oodatavad tulemused kliendi jaoks järgmised:

1. Klient on teadlik oma võimetest ning omab selgeid karjääriootusi.

2. Klient on leidnud endale võimetekohase töö avatud tööturul või kaitstud töö teenusel.

3. Klient tuleb toime oma igapäevaelu korraldamisega.

4. Klient on kohusetundlik ning valmis koostööks erinevate partneritega.

5. Klient analüüsib tööeluga seotud olukordi ning suudab leida sobivad lahendused.

6. Klient oskab tulla toime stressi ja muude psüühiliste koormustega.

7. Pere/ lähivõrgustik on jõustatud ning toetab klienti tööotsingutel ja töötamisel.

8. Tööandja on teadlik kliendi individuaalsetest erivajadustest ja arvestab sellega tööprotsessis.


Täpsemat informatsiooni programmi kohta leiate teenuste alt.
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: