Lõppes projekt „Lääne-Virumaa tugiisikud ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondaüleseks“
senta.malva 29. jaanuar 2017

Detsembris 2016 lõppes poolteist aastat kestnud projekt „Lääne-Virumaa tugiisikud ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondaüleseks“.


Lõpuseminaril tehti kokkuvõte projekti kulgemise kohta.

Projektiga oli hõivatud 7 omavalitsust (Ambla, Kadrina, Laekvere, Tamsalu, Tapa, Viru-Nigula ja Väike-Marja vald) ja tegevused toimusid plaanipäraselt.

Viidi läbi 3 plokki üritusi igas projektiga hõivatud omavalitsuse piirkonnas, kus rõhuasetus oli suunatud peredele, nende kaasamisele kogukonda läbi tervist edendavate ürituste. Kokku osales neis 686 inimest. Südamenädalal aprillikuus osales 348 inimest, vabatahtlike tööga oli hõivatud 18 inimest, kes tegid kokku 150 tasuta töötundi. Väikelapse tervisepäeval augustikuus osales kokku 135 inimest, 18 vabatahtlikku tegid kokku 139 tasuta töötundi. Vaimse tervise päeva üritustel oktoobris osales 203 inimest, mille käigus 13 vabatahtlikku tegid kokku 129 tasuta töötundi. Kokku tehti kogu projekti käigus vabatahtlike poolt tasuta tööd 396 töötundi.

Igale ürituste plokile eelnes teemat käsitlev artikkel kohalikus lehes ning reklaam toimuvate ürituste kohta. Projekti tegevustesse olid kaasatud piirkondlikud raamatukogud, rahvamajad, koolid, lasteaiad, noortekeskused. Teavikuid, mida jagati laiali piirkondades, hangiti Tervise Arengu Instituudist, Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingust. Lektoreid kaasati Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudist, Tartu Tervisekoolist, Sünni- ja Imetamise Eesti Tugiühingust ning arste Tartust.

Lõppenud projektile on koostatud jätkutegevuste plaan 2017.aastaks, mis näeb ette jätkata ja arendada ka edaspidi suhteid KOV-ga läbi tervist edendavate ürituste, mis on suunatud vähekindlustatud perede toetamisele, olemasolevat võrgustikku kasutades.


Senta Malva

projektijuht

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: