Projekti „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisiku teenuse tõstmisel“ tegemised
senta.malva 5. aprill 2017

Projekt  „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisiku teenuse tõstmisel“ on oma tegemistega jõudnud poole peale. 

Projekti eesmärk on : MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus on  võimekas ja stabiilne tugiisikuteenuse pakkuja Lääne-Virumaal, kellel on vajaliku ettevalmistusega kvalifitseeritud tugiisikud ning kogemus koostöös piirkonna teenuse tarbijatega, mis võimaldab pakkuda piirkonna kohalikele omavalitsustele vajalikus mahus tugiisikuteenust.


Projekti raames on viidud läbi palju erinevaid tegevusi sh.

Tugiisiku baaskoolitus  (120 tundi)   - koolitusel osales  21 inimest,  kes koolituse lõpus said tunnistuse.

On viidud läbi supervisioone 24 tunni ulatuses 30 töötavale tugiisikule.

Korraldatud 2 meeskonnakoolitust toetamaks teenuste arendamist ning järjepidevust.

 

Projektis märgitud teenuseid osutati kokku 2016 aastal:

- Tugiisikuteenust raske ja sügava puudega lastele  - 191727 tundi

- Toimetulekuraskustes peredele tugiisikuteenust  - 564,5 tundi


Kõik projektiga seotud tegevused on kulgenud ladusalt, isegi oodatust paremini. Oleme kogu maakonnas arvestatav tugiisiku teenuse pakkuja.  Meie  partneriteks teenuse osutamisel on nii kohalikud omavalitsused, kui MTÜ-d. 

Kuna vajadus koolitatud tugiisikute osas kestab, siis on plaan alustada aprilli 2017 II poolel uue koolitusega.

 

Kokkuvõtlikult võime öelda, et MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti tulemused toetavad erivajadustega lapsi ja nende vanemaid ning toimetulekuprobleemidega isikuid, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekuks tugiisikuteenust.Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: