Projekt: "MTÜ Virumaa Tugiteenused tegevuse ühiskondliku mõju hindamise süsteemi juurutamine ja kommunikatsioonialase võimekuse tõstmine selle esitlemiseks" sai rahastuse
tapa.vabatahtlik 21. september 2021
Projekt " MTÜ Virumaa Tugiteenused tegevuse ühiskondliku mõju hindamise süsteemi juurutamine ja kommunikatsioonialase võimekuse tõstmine selle esitlemiseks" sai rahastuse  Avatud Eesti Fondi kaudu
AKTIIVSETE KODANIKE FONDI toel.
MTÜ Virumaa Tugiteenused projekti eesmärgiks on juurutada ühingu tegevuse hindamise süsteem ja tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv nii sise- kui väliskommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ning luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev, meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti tulemusel omandatakse oskused ühingu tegevuse mõju hindamiseks, luuakse mõju hindamise süsteem ja teostatakse esmane hindamine, uuendatakse ühingu koduleht ja koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi, koosolekuid ja infopäevi – projekti tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse tagasiside kogumise abil   süsteemi toimivust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse jätkumine peale projekti lõppu sellega, et muudetakse see pidevaks tegevuseks.

Projekti kestvus 01.10.2021-31.12.2022

Projekti kogumaksumus  16 365,24 eurot , sellest Avatud Eesti Fond rahastab 15 515,24 eurot.

Kommentaarid: 14
PJnNRvzpLCw
bSOWtAgBljDUqdkc 21. september 2021
owXAFEsbZCVRGdQp
aUAGMqnruH 21. september 2021
ELTXmtAzIaH
MhtLgWDmJbB 15. oktoober 2021
TOcWQbuejnlV
FisETpnafbBg 15. oktoober 2021
DVyOXJISAzlBfGZ
dwXjmLEUt 15. november 2021
mkYeEwisbXtjlTUS
ldswPuabYjzJ 15. november 2021
GogTKxFauIM
xvIPGfhNFj 29. november 2021
BGcVlILg
SQiemDbVajd 29. november 2021
wRmbTpPuQ
mpiMLDCBrXvKhyJ 9. detsember 2021
rmxlXAMgasI
gjvBWkSsQE 9. detsember 2021
czeiyHQPxNUBd
HgeUqIoCZcXGi 18. detsember 2021
VJHKtUlZx
FAKumydZGoXaLzNx 18. detsember 2021
yMnKzgCLrpxAJl
lpaDjQHuxcNB 19. jaanuar 2022
gzfINtQrdcFREA
rTlZYQfN 19. jaanuar 2022
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: