Puudega inimesel on õigus tervisekasvatusele
senta.malva 4. juuli 2018

Viimaste aastate riiklik sotsiaalpoliitika on aidanud muuhulgas teadvustada füüsilise ja vaimupuudega inimeste olemasolu ning nende vajadusi ühiskonnas. Samas on hoiakud puudega inimestesse ja nende seksuaalsusse halvemal juhul negatiivsed, paremal juhul ebaviisakalt uudishimulikud. Puudega inimesed eriti vaimupuudega inimesed on äärmiselt haavatavad. Tegemist on inimestega, kelle füüsiline areng on sageli küll toimunud häireteta (kuid mitte kõigil), kuid vaimne tase ehk kognitsioon ei ole mingist arenguetapist edasi jõudnud. Sageli on täiskasvanud vaimupuudega inimeses peidus väike laps, kellel puudub normiks peetav teadlikkus omaenda kehast. Puudega inimene ei saa haridust reproduktiivtervise küsimustes koolis ega vastavaid teadmisi kodust. Pigem käsitletakse seda teemat puudega inimestega kas naljatledes või pilgates või lausa mõnitades. Inimene on seksuaalne olend, sõltumata tema vaimsetest võimetest ja füüsilisest seisundist. Kõik me vajame armastust.


MTÜ Virumaa Tugiteenused on alustanud koolitusi koostöös oma ala ekspertidega reproduktiivtervise kasvatuse valdkonnas. 


Eesmärk on:

·         muuta puudega inimestega töötavate inimeste suhtumist oma klientide reproduktiivtervisesse;

·         õpetada neid rääkima ja juhendama oma kliente reproduktiivtervise küsimustes,

·         ning piloteerida puudega inimestele mõeldud reproduktiivtervise alaseid tervisekasvatuse õppeprogramme.  


Käesolev projekt sai alguse erihoolekandeteenust osutavate asutuste tegevusjuhendajate nõustamisel esile kerkinud probleemile lahenduse otsimisest.

Just reproduktiivtervise küsimustes vajavad tegevusjuhendajad toetust ja täiendõpet. Parem toimetulek kliendiga parandab vähendab töötajate stressi ning parandab klientide toimetulekut.

Reproduktiivtervise valdkonnas on palju müüte, sest tegemist on teemaga, millest rääkimist ei peeta salongikõlbulikuks. Näiteks puudega inimeste kohta on liikvel sellised müüdid: nad ei ole üldse seksuaalsed, nad on hüperseksuaalsed ja ei suuda oma seksuaalseid tunge ohjata jne.

Sõltuvalt abivajadusest on puudega inimesed elu jooksul kogenud väga  palju hoolitsust. Neid on pidevalt füüsiliselt puudutanud erinevad inimesed. Seetõttu on neil väga raske vahet teha heal ja halval puudutusel. Tõenduspõhiste uuringute kohaselt on ca 60% vaimupuudega inimestest on oma elu jooksul kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Seda kõike saab ennetada pakkudes neile ea- ja intellektikohast tervisekasvatust. Inimese normaalse seksuaalarengu mõistmine on aluseks, et mõista vaimupuudega inimese seksuaalkäitumisest. Vaimupuudega inimesed on täiskasvanud, kellel on täiskasvanu keha koos emotsioonide ja füüsiliste vajadustega, mida nad ei suuda tõlgendada.

Puudega inimestega töötavad inimesed märkavad kliendil seksuaalkäitumist üldreeglina probleemsena, selmet  äkki klient vajab tuge ning nõustamist. Reproduktiivtervise alast haridust vajavad kõik inimesed üle elukaare. Eriti vajavad seda puudega inimesed. Just haridus on see, mis aitab ennetada seksuaalset väärkohtlemist. Vaimupuudega inimesed vajavad enamasti lihtsas või lihtsustatud keeles ning sisuga koolitust. Eelkõige peaks see koolitus sisaldama pigem tegevusõpet. Samuti ootavad nad koolitajalt rõhutatud positiivsust, kordamisi ning mängulisust. Mõni puudega inimene vajab küll täpsemat teoreetilist lähenemist , kuid kindlasti kõigile oleks vajalik praktiliste oskuste õpetamine. .

MTÜ Virumaa Tugiteenused on kutsunud koolitusi läbi viima oma ala spetsialistid. Koolitustel peatutakse järgmistel teemadel:

- seksuaalse arengu toetamine

- seksuaalse väärkohtlemise ennetamine

- seksuaalse väärkohtlemise ohver ja toimepanija – kuidas toime tulla

- probleemne seksuaalkäitumine ja selle ennetamine

- vaimupuue ja homoseksuaalsus

- autism ja seksuaalsus

- valehäbi vähenemine, oskuste suurenemine

- selguse saavutamine seksuaalsusest ja suhetest

- adekvaatse minapildi kujunemine

- hirmude ja tabude vähenemine

- teadmiste saamine sotsiaalsetest väärtustest ja normidest

- haiguste vältimine

- hügieeni eest hoolitsemise oskuste suurenemine

- ohutu elukeskkond


Projekti lõppedes on plaan viia läbi arutelud ning teha ettepanekud riigitasandile, millised võiksid olla:

- ea- ja intellektikohased reproduktiivtervise alased haridusprogrammid

- alla 18-aastaste puudega isikutele suunatud reproduktiivtervise alased haridusprogrammid.

 

Ene Augasmägi
teenuste juht
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: