Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine
senta.malva 17. jaanuar 2016

15.01.2016 sõlmis MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus lepingu Sotsiaalkindlustusametiga  „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ Lääne-Virumaal

Alates 16.01.2016 osutatakse Lääne-Virumaal raske ja sügava puudega lastele tugiteenuseid läbi MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse.


Teenused, mida antud lepingu alusel pakutakse:

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärkideks võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega.

Lapsehoiuteenus on suunatud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet. Lapsehoiuteenust on võimalik saada kuni lapse 18 aastaseks saamiseni, eeldusel et lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (välja arvatud lapse perekonnas hooldamine) ning laps ei viibi samal ajal õppetööl haridusasutuses.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:

–koolieelsel ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;

–põhiharidust omandaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel;  koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;

  –noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul, nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.

 Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.


Millal ei osutata lapsehoiuteenust?

Lapsehoiuteenust ei osutata haridusasutuses õppetööl viibimise ajal. Kooliealine laps võib teenusel olla juhul, kui ta on vormistatud koduõppele ja ei viibi samal ajal haridusasutuses.


Kus toimub lapsehoiuteenuse osutamine?

 Lapsehoiuteenuse osutamine toimub kas lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus (asutuste nimekirja avaldame lähiajal).


Tugiisikuteenus

Teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

 Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisik õpetab enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel.

Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms.

Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne.


Transporditeenus

Transporditeenust osutatakse lapsele, et ta saaks osaleda hoiu- või tugiisiku teenusel.Kuidas laps jõuab teenusele?

Teenuse saamiseks, tuleb lapsevanemal esitada avaldus Sotsiaalkindlustusameti (SKA) koordinaatorile, koos puude raskusastme tõendi ning rehabilitatsiooniplaaniga. (Lääne-Virumaa koordinaator Kersti Suun-Deket  327 8371, e-mail: kersti.suun-deket@sotsiaalkindlustusamet.ee, mob: 53 467 887).

Avalduse vormi leiate siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/Muud_blanketid/AVALDUS_TEENUSE_SAAMISEKS151215.pdf


Avalduse võib esitada:

–elektroonselt või postiga otse piirkondlikule koordinaatorile ( Rakvere, Tallinna 30) ;

–kohalikule omavalitsusüksusele, kes edastab avalduse SKA koordinaatorile;

  –teenuseosutajale, kes edastab avaldused  SKA koordinaatorile.

 

 Koordinaator teeb 10 päeva jooksul otsuse teenuse vajalikkuse ja mahu osas ning edastab otsuse lapsevanemale, kes saab otsuse alusel lapsele teenust taotleda elukohajärgse teenusepakkuja juures, kellel peab olema kehtiv leping Sotsiaalkindlustusametiga.


Täiendav info: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudega-laste-tugiteenuste-arendamine-ja-pakkumine-8/
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: