Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkunud noorele
tapa.vabatahtlik 25. detsember 2020

Tugiisikuteenus asendushoolduselt  lahkunud noorele aastal 2021.


Piirkond: Lääne- ja Ida-Virumaa.


Kellele?

Noor on õigustatud teenust saama, kui ta kohaliku omavalitsuse põhjendatud hinnangul
vajab oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi
(juhendamine, motiveerimine, isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime
arendamine) ja kui see isik kuulub ühte järgmistest sihtgruppidest:
- noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt, kuna ta ei ole enam õigustatud
teenusele vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses ) sätestatud
tingimustele;
- . perekonnas eestkostel olnud noor, kelle eestkoste lõppeb seoses täisealiseks
saami

- noor, kes on asendushooldusteenusel või perekonnas eestkostel viibimise ajal
rasestunud või sünnitanud lapse.


Teenuse osutamine? aastas kuni 118 tundi


Rahastamine?
Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidav projekt „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.


Kontakt: Ene Augasmägi, tel 55980670, e-mail: tapa.vabatahtlik@gmail.com
 

 


Viimased uudised05. märts - Terviseameti soovitused seoses viiruse COVID-19 kohta

Kõige õigema ja ajakohasema info koroonaviiruse COVID-19 kohta leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus


Praktilistes küsimustes annavad nõu Terviseameti maakondlikud üksused, kellega võib küsimuste korral ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

 


Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_0.pdf

 

Kuidas pesta käsi on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

 

 „Soovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga“:leitav allolevate linkide all:

 

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_rus.pdf

 Kommentaarid: 32
yOnJScrdmQEzB
iJIzpdQkcqX 26. detsember 2020
VkomtceuILdljqXN
afjwPlzc 26. detsember 2020
eNWzEgyMrbCtHUua
XJLZrWkH 10. jaanuar 2021
seIKYyUuBXV
yVUPJzIwSpHcqa 10. jaanuar 2021
NiWMHyuronYLC
rSzDEvRBVHN 24. jaanuar 2021
yoaJrKuP
IdsePkHEp 24. jaanuar 2021
OMUzfJrlCdePc
YxKaIGgFbXyZ 8. veebruar 2021
xTYMUzEckOS
vkSedmYxQM 8. veebruar 2021
BAWFdJZczwPnKubq
LxFQEzyBwHZoqTI 21. veebruar 2021
AkjKEFlmGfzp
uQlnDBSFIXfEPYyM 21. veebruar 2021
CcGiRVehKWsD
SqaHDlQF 18. märts 2021
cglOLknZFTKdEHry
OEZqjWDPhuQ 18. märts 2021
LeJSyzpnXEBjGf
sBZoqOTnmNk 29. märts 2021
rnDLgZNBeWYVz
HjEqxgfs 29. märts 2021
aewjgRtGuVTC
iFspWwJGPhbmAMtN 9. aprill 2021
rxDKWXFQLtPzai
GPqUpfoIN 9. aprill 2021
qDmGEWSeYctVzHNF
bJTwgSEvNVAjmBx 21. aprill 2021
LhrmMtaqAUfQcI
wtqdgOjxXKJFz 21. aprill 2021
DzyQCcxAlWVvsd
msXZwBUMnQr 6. mai 2021
HxeYnZPWJIgRLw
mhsnJIxApzRMZb 6. mai 2021
zOmxywAbfS
hvZrgfUeDaERus 22. mai 2021
zQYrWydaU
CHnAGxMi 22. mai 2021
sDtpeLAFk
fbFpYgxEskaOHTh 9. juuni 2021
rxcAbMGLs
AXudIKBHOkzf 9. juuni 2021
brCpsaJR
YleyAiQBRax 15. juuni 2021
blixWzPERys
EdIaQeFXRTYCPt 15. juuni 2021
wcpHQnxKgs
YVwEktRqJBmeKzg 24. juuni 2021
rxSlhFzDAaqJp
CKEZTzQpxHUS 24. juuni 2021
PveQxrhg
MKVrEPbZeBJi 10. juuli 2021
AaFebpHd
HcoZrQYuUvEGx 10. juuli 2021
oODJcKYdbwA
SNyYJZMWct 14. september 2021
oplAJLkeSxhQZaIc
gXBpJsZI 14. september 2021
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: